Drobečková navigace:

Úvodní strana Tiskové středisko Akreditace


 

Akreditace

Podmínky akreditace novinářů

Vstup zdarma mají na výstavy a veletrhy v Průmyslovém paláci všichni novináři, kteří pravdivě vyplní všechny kolonky níže. Pokud jste tuto akreditaci vyplnili správně, v době akce, na kterou jste se takto akreditovali, Vám bude v den akce v tiskovém středisku vydána PRESS karta.

Důležité upozornění! Akreditovat se mohou pouze aktivní novináři. Bezpodmínečně proto vyplňte kolonku Redakce. Pokud jste volný novinář nebo externí novinář pracující pro více médií, uveďte název redakce, pro kterou pracujete nejčastěji. Do kolonky Redakce nepatří názvy dobrovolných profesních sdružení, novinářských asociací apod. Bez správného a pravdivého vyplnění kolonky Redakce Vám nedude akreditace uznána.

Svou příslušnost k redakci je její zaměstnanec nebo spolupracovník následně v tiskovém středisku povinen prokázat buď platným průkazem redakce nebo redakční vizitkou + novinářským průkazem nebo pověřením redakce.

Novinář se může akreditovat rovněž až přímo na místě v tiskovém středisku a to za stejných podmínek. Tedy po vyplnění a prokázání všech požadovaných náležitostí.

Ověření každého záznamu v databázi akreditovaných novinářů probíhá nejméně jednou ročně.

Vzhledem k tomu, že se nám na téměř všechny veletrhy akredituje běžně přes 800 novinářů, je více než jasné, že ne všichni jsou "praví" novináři. Novinář, který nechce uvést ani jeden název redakce, se kterou spolupracuje, nebude akreditován a  je vítán pouze jako návštěvník se zakoupenou vstupenkou. Děkujeme za pochopení.

 

 
 
 
 

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/home_images/img2.jpg0 0
1