Drobečková navigace:

Úvodní strana Tiskové středisko Archiv aktualit SOUTĚŽ pro návštěvníky výstavy o...


 

SOUTĚŽ pro návštěvníky výstavy o luxusní hodinky

13. 09. 2017
 
 

Při zakoupení vstupenky na výstavu Hodiny a klenoty 2017 na pokladně obdržíte anketní lístek k SOUTĚŽI O LUXUSNÍ HODINKY každý den.

Vyplněný anketní lístek vhoďte do sběrného boxu na info stánku ve foyer Průmyslového paláce. Losování výherců proběhne každý den ve 14.00 hod na pódiu v pravém křídle Průmyslového paláce.

Kompletní podmínky soutěže naleznete níže.

Pravidla soutěže o luxusní hodinky

Výstava HODINY A KLENOTY 2017

 

 

Pořadatel ankety:

INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

IČ: 14888939

(dále jen "Pořadatel")

 

Termín konání ankety:

14. 9. 2017 12:00 – 19:00

15. 9. 2017 10:00 – 18:00

16. 9. 2017 10:00 – 18:00

 

Místo konání ankety:

Průmyslový palác

 

Popis soutěže:

Soutěž probíhá formou ankety, jako doprovodný program pro návštěvníky výstavy HODINY A KLENOTY 2017.

Anketní lístky budou distribuovány na pokladně.

Do ankety je účastník zařazen řádným a kompletním vyplněním a odevzdáním anketního lístku do sběrného boxu na info stánku ve foyer Průmyslového Paláce.

 

Výhry:

3x hodinky (1 hodinky denně)

 

Všeobecné podmínky:

 1. Účastníkem ankety se může stát fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky.
 2. Losování anketních lístků provede Pořadatel vždy denně ve 14.00 hod.
 3. Místo: Pravé křídlo Průmyslového Paláce – pódium.
 4. V případě přítomnosti výherce bude cena předána osobně. V případě nepřítomnosti, bude cena zaslána doporučenou poštou do 15 dnů po skončení výstavy na uvedenou kontaktní adresu na anketním lístku.
 5. Jména výherců budou zveřejněna na www.hodinyaklenoty.cz, současně bude Pořadatel jednotlivé výherce kontaktovat telefonicky ohledně způsobu převzetí výhry.
 6. Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli ankety. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výhry. Reklamace na výhru se nevztahují.
 7. Do ankety budou zařazeny pouze originální kompletně a korektně vyplněné anketní lístky (Kompletně vyplněný anketní lístek obsahuje: adresu pro doručování na území České republiky, emailovou adresu, telefonický kontakt, označení 3 nejzajímavějších bodů z celkové nabídky doprovodného programu)
 8.  Pořadatel ankety je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla ankety či anketa pozastavit, odvolat nebo zrušit.
 9. Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch Pořadatele.
 10. Účastí v anketě projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele po dobu 5 let od skončení této ankety.
 11. Účastník odevzdáním vyplněného anketního lístku uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této ankety.
   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/home_images/img2.jpg0 0
1