Drobečková navigace:

Úvodní strana Tiskové středisko Archiv aktualit PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17. 05. 2018
     

„PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

  1. I.                    Správce osobních údajů

Společnost INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, Praha 7, IČ: 14888939, DIČ. CZ14888939  (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

  1. II.                  Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

  1. III.                Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

  1. IV.                Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

  1. V.                  Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

  1. VI.                Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

  1. VII.              Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

  1. VIII.            Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, Praha 7 si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

  1. IX.                Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:

INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

Areál Výstaviště Praha čp. 67

170 00 Praha 7

Tel.: +420 220 103 111

e-mail: gdpr@incheba.cz

www.incheba.cz

 

25.5.2018

 

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/home_images/img4.jpg0 0
1