logo

PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

5. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití

4. - 5. 11. 2016


 
 

Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla


 

Veletrh

Památky - Muzea - Řemesla

Dejme minulosti budoucnost s veletrhy
PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA!

Navazujeme na velmi úspěšný předchozí ročník, který se vyznačoval větší vyhraněností, rozšířením interaktivních ukázek i rozmanitější skladbou vystavovatelů. To vše se setkalo se značným ohlasem u návštěvníků, proto připravujeme v nastávající ročník samostatné projekty PAMÁTKY, MUZEA a ŘEMESLA. Veletrhy proběhnou v Pravém křídle Průmyslového paláce.

Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití, historie a sbírky muzeí, a též odkaz našich předků a podpora řemesel – to jsou základní témata veletrhu. Motto veletrhu: "Dejme minulosti budoucnost!"

Mezioborové veletrhy představují výjimečnou příležitost pro prezentaci a ukázky záchrany, konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; a oblast památkové péče. Své místo zde má restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a  systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat. Nedílnou součástí  je také odkaz našich předků a podpora řemesla.
Máte možnost se více seznámit a dozvědět na novinky vystavovatelů.

Mediálním partnerem veletrhů: Český rozhlas; veletrhů pravidelně poskytuje záštitu: Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Hlavní město Praha; Asociace krajů ČR; Národní památkový ústav; Asociace muzeí a galerií ČR; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavě - ČKAIT; Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, primas český; Český národní komitét ICOMOS; Fakulta architektury, ČVUT v Praze; Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR;  Asociace Gremium ALARM; Federace židovských obcí a Asociace majitelů hradů a zámků.

V čele veletrhů stojí Čestný veletržní výbor, jehož složení je zárukou vysoké odborné úrovně celé akce: PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně člena vlády, Ministerstvo kultury; Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, prezident Českého národního komitétu ICOMOS a vedoucí Ústavu památkové péče, Fakulta architektury ČVUT; Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka, Národní památkový ústav; Mgr. Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče, Magistrát hl. m. Prahy; Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D, ředitel Odboru památkové péče, Ministerstvo kultury ČR; Fr. Benedikt T. Mohelník OP, ThD., provinciál Řádu dominikánů v ČR; Ing. Svatopluk Zídek, pastprezident Českého svazu stavebních inženýrů v Praze; Mgr. Vladimír Kelnar, koordinátor účasti Římskokatolické církve, Česká biskupská konference; Ing. Vladimír Lažanský, majitel zámku Chyše, Asociace majitelů hradů a zámků; Jana Germenis-Hildprandt, předsedkyně, Asociace majitelů hradů a zámků; Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., předseda, Asociace muzeí a galerií ČR; Bc. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum; Ing. Aleš Kozák, ředitel, Institut pro památky a kulturu; Pavel Žatečka, generální sekretář, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky; JUDr. Tomáš Kraus, tajemník, Federace židovských obcí.

Každoročně připravujeme, pro Vás návštěvníky, zajímavé doprovodné programy, semináře, konference, interaktivní ukázky, workshopy, výstavy..., o které je velký zájem.

Těšíme se na Vaši návštěvu na veletrzích PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA 2016!

Otevírací doba: pátek, sobota  10:00 - 18:00
Základní vstupné 150,- Kč
Důchodci a zlevněné vstupné - Předregistrace 50,- Kč
Děti do 15 let, ZTP a ZTP/P včetně 1 osoby doprovodu zdarma

 

Aktuality

  zobrazit všechny aktuality →  

Mediální partner:

 

Záštity:


 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/35/1456756952INCH_BANNER_pamatky_1920x1024.jpg0 0
101