logo

PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

7. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití

21. - 24. 2. 2019


 
 

Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla Archiv aktualit Operační program Výzkum, vývoj a...


 

Aktualita

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

13. 10. 2016
 
 

Jsme jedním z tematických programů, ze kterých je možné čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie, a to až do roku 2023. Finanční příspěvek z EU pro dané období OP VVV činí 2,8 mld. EUR.

Hlavním cílem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti, dalším cílem je podpora kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaní lidé představují klíčový vstupní faktor.

Zaměření OP VVV

- Zvýšení kvality vzdělávání

- Zajištění podmínek pro kvalitní výzkum

- Propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce

- Posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání

- Snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělávání

- Zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy

- Spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností


Oblast intervencí OP VVV

- Podpora rovnosti a kvality ve vzdělávání

- Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce

- Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost

Velice rádi Vám poskytneme další informace o možnostech čerpání finančních prostředků z našeho operačního programu, a to ve stánku č. PK 117 na veletrhích PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA 2016.


Kontaktní údaje a informace o operačních programech:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
www.msmt.cz

OP VVV
opvvv.msmt.cz

e-mail: opvvv@msmt.cz                                                                

Ostatní operační programy
www.dotaceEU.cz
Bezplatná telefonní linka (Eurofon): 800 200 200


Připravili jsme pro Vás seminář na veletrhu PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA 2016 v rámci doprovodných programů, zveme Vás v sobotu 5.11.2016 od 13:30 do 14:00, seminární místnost č. 2, na téma "Podpora středních a vyšších odborných škol formou zjednodušeného vykazování", přednášející Mgr. Martina Jedličková, Mgr. Michal Peterka a Mgr. Viktor Pati. Anotace: Příspěvek se zaměří na seznámení účastníků s připravovanou výzvou ,,Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“.

   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/35/1491465470bannery_INCH_2017_PAM.jpg0 0
101