logo

PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

7. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití

21. - 24. 2. 2019


 
 

Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla Archiv aktualit Hlavní město Praha, jedna z památek...


 

Aktualita

Hlavní město Praha, jedna z památek světového dědictví UNESCO, na veletrzích PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA 2016!

21. 10. 2016
 
 

Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy je příslušným prvoinstančním výkonným orgánem na úseku státní památkové péče na území hl. m. Prahy. Provádí správní řízení na tomto úseku, tj. zejména vydávání závazných stanovisek – rozhodnutí k úpravám kulturních památek nebo nemovitostí v památkově chráněných územích.  

Náležitou péči o památkovou rezervaci v hl. m. Praze - památku světového dědictví UNESCO zajišťuje oddělení „Kancelář památky světového dědictví“.  Do jeho samostatné působnosti spadá každoroční vyhlašování grantů pro vlastníky památkově významných staveb a objektů. Jedná se o objekty, které se nacházejí na území hl. m. Prahy.
Aktuální informace pro rok 2017 najdete na  www.pamatky.praha.eu.

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor památkové péče
Škodův palác
Jungmannova  35/29
P. O. BOX 800
110 00  Praha  1

Prezentujeme se na veletrzích PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA 2016, navštivte nás, stánek č. PK 203!
   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/35/1491465470bannery_INCH_2017_PAM.jpg0 0
101