logo

PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

7. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití

21. - 24. 2. 2019


 
 

Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla Archiv aktualit Praha Karla IV. v domě U Zlatého prstenu


 

Aktualita

Praha Karla IV. v domě U Zlatého prstenu

06. 02. 2018
 
 

Expozice, která přibližuje podobu Prahy a život jejích obyvatel v lucemburské době. Pozornost je věnována hlavně zakladatelské činnosti císaře Karla IV.

V domě U Zlatého prstenu návštěvník nahlédne do středověkého města nejen prostřednictvím dobových předmětů, ale i pomocí modelů a virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb. Odrážejí dobové představy i zrealizované záměry císaře Karla IV., především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského. K ústředním exponátům expozice patří model pražského souměstí, Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan, a dvou královských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, na němž se pomocí video-mappingu demonstruje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Druhý video-mapping představuje prostor dnešního Karlova náměstí ve 14. století, jeho nejbližší okolí, důležité stavby i neméně důležité události.

Virtuální prezentace seznamují i s důležitými událostmi života Karla IV., se založením nových kostelů na Novém Městě pražském, ale i se způsobem městské správy nebo se stavbou středověkého mostu. Unikátní velkoplošná prezentace seznámí návštěvníka s podobou pražského středověkého opevnění. Návštěvníci expozice uvidí řadu cenných exponátů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy i dalších institucí, získaných nejčastěji archeologickou činností. Mohou se tak v naší expozici seznámit se způsobem života ve středověku, se způsobem bydlení, odívání, stolování, vaření… K vystaveným unikátům patří poutní odznak z druhé poloviny 14. století, dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům. Zaujmou ale např. i středověké skleněné poháry a číše, klíče, hračky, součásti ošacení a ozdob, či doklady řemeslné výroby v tomto období.

Bezbariérová expozice // Dětská interaktivní herna // Všechny texty i audio jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce 

Dům U Zlatého prstenu
Týnská 630/6 
110 00 Praha 1, Staré Město

Kontakt:

pokladna: +420 601 102 961

Otevřeno:
denně kromě pondělí 9 – 20 hodin

www.muzeumprahy.cz

   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/35/1491465470bannery_INCH_2017_PAM.jpg0 0
101