logo

PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

6. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití

8. - 9. 3. 2018


 
 

Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla Doprovodný program


 

Památky - Muzea - Řemesla

Doprovodný program

Doprovodný program 6. ročníku PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA 2018 se připravuje, budeme Vás včas informovat.

Doprovodný program 5. jubilejního ročníku PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA 2016:

Pátek 4. 11. 2016

Přednášková místnost č. 1,
Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 113

11:00 - 12:30    Zahájení veletrhu
                       
VIP hosté
                       Vystoupí Hornopolický chrámový sbor Hvězda
 

Konference INDUSTRIÁLNÍ STOPY (13:00 - 15:00)

      13:00 - 13:30    30 let spolupráce při ochraně průmyslového dědictví
                             Ing. Svatopluk Zídek, ČKAIT

      13:30 - 13:50    Ochrana technického a industriálního dědictví z pohledu památkové péče
                             Ing. arch. Eva Dvořáková, NPÚ

      13:50 - 14:10    15 let Výzkumného centra průmyslového dědictví
                             PhDr. Benjamin Fragner, Fakulta architektury ČVUT

      14:10 - 14:30    Aktuální projekt Výzkumného centra průmyslového dědictví
                             Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT

      14:30 - 14:50    Poválečná průmyslová architektura - ohrožený druh
                             Mgr. Jan Zikmund, Fakulta architektury ČVUT

      14:50 - 15:00    Křest knihy Inženýrské stavby zemí Visegrádské čtyřky – III. díl
                             Vybrané technické památky České republiky, Slovenské republiky,
                             Maďarska a Polska. Kniha je výsledkem spolupráce Inženýrských
                             komor a inženýrských organizací zemí Visegrádské čtyřky.
                             Ing. Svatopluk Zídek, ČKAIT, Česká republika

15:00 - 15:30    Výstavba, obnova a rekonstrukce církevních staveb
                       Jiří G. Gebert, achitekt, Církev československá husitská

15:30 - 16:00    Obnova ostrovského zámku
                       Ing. Josef Železný, místostarosta nebo
                       Mgr. Lubomír Zeman, historik, Město Ostrov

16:00 - 16:30    O Evropských dotacích z Integrovaného regionálního operačního
                       programu v programovém období 2014-2020
               
        Mgr. Martina Brandejsová a Bc. Klára Slapničková,
                       Centrum pro regionální rozvoj České republiky

16:30 - 17:00    Experimentální výzkum tradičních hliněných staveb
                       PhDr. Martin Novotný, Ph. D., Národní ústav lidové kultury, Strážnice

17:00 - 17:30   Projekt záchrany paměti tradičního stavitelství
                      (Centrum stavitelského dědictví Plasy)
                      Pavel Kodera, Martin Ebel, Národní technické muzeum v Praze

                      

Přednášková místnost č. 2,
Průmyslový palác, Pravé křídlo, Galerie

13:00 - 14:00     Význam památek
                        
Mgr. Květa Vitvarová a členové,
                       
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Konference BEZPEČNOST A EFEKTIVNOST BUDOV
Siemens, s.r.o., Divize Building Technologies  (14:00 - 15:30)

      14:00 - 14:25    Bezpečnostní systémy pro památkové objekty

                             Michal Roubíček, Siemens

      14:25 - 14:50    Systémy požární ochrany kulturního dědictví
                             
Michal Roubíček, Siemens

      14:50 - 15:05    I staré budovy mohou být energeticky úsporné
                           
 Ing. Leoš Grelich, MBA, Siemens

      15:05 - 15:20    Jak efektivně financovat rekonstrukce technologií budov
                             
Ing. Leoš Grelich, MBA, Siemens

      15:20 - 15:30    Diskuze 

 
16:00 - 17:00    Technologie snížení vlhkosti, nové pohledy na vzduchové kanály
                       - Omítkoviny vhodné do trvale vlhkého prostředí
                 
      Mgr. Lukáš Pečenka, DiS., Protection Technologies
                       – zástupce po ČR divize Oxal

Sobota 5. 11. 2016

Přednášková místnost č. 1,
Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 113

Konference PAMÁTKY DOBY LUCEMBURSKÉ
Národní památkový ústav (11:00 - 13:30)

      11,00 - 11,15    Úvodní slovo

                             Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ

      11,15 - 11,45    Česká Falc a hrady Nových Čech
                             Tomáš Karel, Vilém Knoll, ÚOP NPÚ Loket

      11,45 - 12,15    Hrady v lucemburské éře ve Zlínském kraji
                             Radim Vrla, ÚOP NPÚ Kroměříž

      12,15 - 12,45    Kouzlo středověkých zahrad
                             Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., ÚOP NPÚ Kroměříž

      12,45 - 13,00    Místa pobytu Karla IV. na cestě do Norimberku a Lucemburska
                             Lubomír Zeman, ÚOP NPÚ Loket 

      13,00 - 13,15    Hlavní komunikační trasy do Svaté říše římské
                             Lubomír Zeman, ÚOP NPÚ Loket

      13,15 – 13,30   Diskuze
 

Konference KOSTELY
Římskokatolická církev/ Česká biskupská konference (13:30 - 17:00)

      13:30 - 14:00    úvodní slovo
                             Církev a památky dnes
                           
 Th.Lic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, Česká biskupská konference
                             a Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police 

      14:00 - 14:30    Stavební historie Filipova
                             Mgr. Klára Mágrová, Římskokatolická farnost Jiříkov

      14:30 - 15:00    Via sacra – nová stezka po starém kulturním regionu
                             Ing. David Pastva, Magistrát Města Liberec

      15:00 - 15:30    Areál kostela v Horní Polici a jeho obnova
                      
       Th.Lic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, Česká biskupská konference
                             a Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police

      15:30 - 16:00    Pro kostely
                            
Tomáš Buřt, Pro kostely, z.s.

      16:00 - 16:30    
                             
Mgr. Jiří Vácha, Českobudějovická diecéze

      16:30 - 17:00    Tomáš Jaroš, mistr renesančního zvonařství
                           
 RNDr. František Skopec, Arcibiskupství pražské  


Přednášková místnost č. 2,
Průmyslový palác, Pravé křídlo, Galerie

Konference OBNOVA PAMÁTEK
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury - Ústav památkové péče (10:00 - 12:00)

      10:15 - 10:55    Obnova památek v návrzích studentů Ústavu památkové
                             péče Fakulty architektury ČVUT
                             
Prof. Ing. Akad. Arch. Václav Girsa, České vysoké učení technické v Praze,
                             Fakulta architektury - Ústav památkové péče 

      11:00 - 11:40    Záchrana a prezentace památek lidového stavitelství:
                             Beranův hostinec v Trávníčku na Českodubsku
                             
Ing. Arch. Tomáš Efler, České vysoké učení technické v Praze,
                             Fakulta architektury - Ústav památkové péče 

      11:40 - 12:00    Diskuze


12:00 - 12:30    Podpora středních a vyšších odborných škol
                       formou zjednodušeného vykazování
                      
Mgr. Martina Jedličková, Mgr. Michal Peterka, Mgr. Viktor Pati,
                       Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

12:30 - 13:00    Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví
                       českomoravského pomezí
                      
Jiří Kmošek, Institut lidového kulturního dědictví,
                       Spolek archaických nadšenců

13:00 - 13:30    Krušné hory na cestě do UNESCO
                       RNDr. Michal Urban, CSc., Montanregion Krušné hory - Erzgebirge            

13:30 - 14:00    Nové možnosti využití RTG průzkumu v Muzeu hlavního města Prahy
                     
  Jindřiška Drozenová, Lucie Radoňová, Muzeum hlavního města Prahy

14:00 - 14:30    Introduction to Tibetan Cultural Heritage, Tibetan Buddhism
                       and Tibetan Arts and Handicrafts
                     
  Mr. Dorjee Woeser, Federation of Tibetan Co-operatives in India
 

Konference CECHY A TRADIČNÍ ŘEMESLA (14:30 - 16:00) 

      14:30 - 15:00    Degradace památek díky nekvalitní práci a nesmyslným výběrovým
                             řízením pokračuje, návrhy řešení
                           
 Cechmistr Radomil Konečný a sekretář Cechu Pavel Žatečka,
                             Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR 

      15:00 - 15:30    Přestavba historických kachlových kamen
                             
Pavel Rynda, prezident, Cech kamnářů ČR

      15:30 - 16:00    Staň se obkladačem
                             
Dr. Eduard Justa, Cech obkladačů ČR 

16:00 - 16:30    Letní pracovní pobyty dobrovolníků na památkách - Czech National Trust
                       Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., Czech National Trust 

16:30 - 17:00    3D skenování historických památek
                       Jiří Vacek, G4D


Výstavy

Průmyslový palác, Pravé křídlo a Foyer

 • Výstava HISTORICKÉ KNIHY ZE SBÍREK MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE
  Knihy zachycující dnes už zmizelé památky Prahy i jiných měst naší republiky
  a dále naše nejstarší knihy o hradech, zámcích a církevních stavbách
  Městská knihovna v Praze, oddělení vzácných tisků
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 115
 • Výstava STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY NA OBNOVU PAMÁTEK 
  - ORIGINÁLNÍ PROJEKTY STUDENTŮ

  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury - Ústav památkové péče
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 169, 197
 • Výstava MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY 2016
  Vítězové soutěže
  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 114
 • Výstava TAJNOSTI DEPOZITÁŘŮ Z MUZEÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
  Ústecký kraj
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 153, 114
 • Výstava STARÁ ŘEMESLA - VINOHRADNICTVÍ
  A PAMÁTKY LIDOVÉ ARCHITEKTURY NA JIŽNÍ MORAVĚ

  Jihomoravský kraj
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 151, 158
 • Výstava SLAVNÉ LÁZNĚ EVROPY
  Nadnárodní sériová nominace 11 evropských lázeňských měst na zápis
  na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 150, 157
 • Výstava LIDOVÉ KULTURNÍ DĚDICTÍ ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ
  Institut lidového kulturního dědictví, Spolek archaických nadšenců
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 186

Zajímavosti, poradenství, workshopy…
Průmyslový palác, Pravé křídlo

 • Poradenské středisko
  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 146 
 • Workshop - drony
  DRONPRO
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 206, V 301
 • Poradenské středisko, workshopy - Cech kamnářů ČR
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 128
 • Poradenské středisko, workshopy - Cech malířů a lakýrníků ČR
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 131
 • Poradenské středisko, workshopy - Cech klempířů, pokrývačů a lakýrníků ČR
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 130
 • Poradenské středisko, workshopy - Cech obkladačů ČR
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 129
 • Živé převádění řemesla - foukání tradičních železnobrodských
  skleněných figurek/ Karel Sobotka

  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK
 • Ukázky stavby, ladění a rekonstrukce varhan - živé předvedení varhan
  Bohumil Žloutek

  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK
 • Restaurátorské práce a výstava autorského designu
  Jaroslav Skuhravý - Sklovitráž
  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK
 • Promítání dokumentů o tradičních řemeslech
  Libereckého kraje - Sklářství

  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 191
 • Ukázky atrakcí průmyslu a techniky Euroregionu Nisa
  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 189-193

 

Pozn.: Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

 

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/35/1491465470bannery_INCH_2017_PAM.jpg0 0
101