logo

PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

5. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití

4. - 5. 11. 2016


 
 

Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla Doprovodný program


 

Památky - Muzea - Řemesla

Doprovodný program

Pátek 4. 11. 2016

Přednášková místnost č. 1,
Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 113

11:00 - 12:30    Zahájení veletrhu
                       
VIP hosté
                       Vystoupí Hornopolický chrámový sbor Hvězda

Konference INDUSTRIÁLNÍ STOPY
(13:00 - 15:00)

      13:00 - 13:30    30 let spolupráce při ochraně průmyslového dědictví
                             Ing. Svatopluk Zídek, ČKAIT

      13:30 - 13:50    Ochrana technického a industriálního dědictví z pohledu památkové péče
                             Ing. arch. Eva Dvořáková, NPÚ

      13:50 - 14:10    15 let Výzkumného centra průmyslového dědictví
                             PhDr. Benjamin Fragner, Fakulta architektury ČVUT

      14:10 - 14:30    Aktuální projekt Výzkumného centra průmyslového dědictví
                             Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT

      14:30 - 14:50    Poválečná průmyslová architektura - ohrožený druh
                             Mgr. Jan Zikmund, Fakulta architektury ČVUT

      14:50 - 15:00    Křest knihy Inženýrské stavby zemí Visegrádské čtyřky – III. díl
                             Vybrané technické památky České republiky, Slovenské republiky,
                             Maďarska a Polska. Kniha je výsledkem spolupráce Inženýrských
                             komor a inženýrských organizací zemí Visegrádské čtyřky.
                             Ing. Svatopluk Zídek, ČKAIT, Česká republika

15:00 - 15:30    Výstavba, obnova a rekonstrukce církevních staveb
                       Jiří G. Gebert, achitekt, Československá církev husitská

15:30 - 16:00    Obnova ostrovského zámku
                       Ing. Josef Železný, místostarosta nebo
                       Mgr. Lubomír Zeman, historik, Město Ostrov

16:00 - 16:30    O Evropských dotacích z Integrovaného regionálního operačního
                       programu v programovém období 2014-2020
               
        Mgr. Martina Brandejsová a Bc. Klára Slapničková,
                       Centrum pro regionální rozvoj České republiky

16:30 - 17:30
                      Asociace muzeí a galerií ČR
                      

Přednášková místnost č. 2,
Průmyslový palác, Pravé křídlo, Galerie

13:00 - 14:00
                       
Sdružení historických sídel Čech. Moravy a Slezska

Konference BEZPEČNOST PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
Siemens, s.r.o., Divize Building Technologies
(14:00 - 15:30)

      14:00 - 14:25    Bezpečnostní systémy pro památkové objekty
                             
Michal Roubíček, Siemens

      14:25 - 14:50    Systémy požární ochrany kulturního dědictví
                             
Michal Roubíček, Siemens

      14:50 - 15:05    I staré budovy mohou být energeticky úsporné
                           
 Ing. Leoš Grelich, MBA, Siemens

      15:05 - 15:20    Jak efektivně financovat rekonstrukce technologií budov
                             
Ing. Leoš Grelich, MBA, Siemens

      15:20 - 15:30    Diskuze 

 
16:00 - 17:00    Technologie snížení vlhkosti, nové pohledy na vzduchové kanály
                       - Omítkoviny vhodné do trvale vlhkého prostředí
                 
      Mgr. Lukáš Pečenka, DiS., Protection Technologies
                       – zástupce po ČR divize Oxal

Sobota 5. 11. 2016

Přednášková místnost č. 1,
Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 113

Konference PAMÁTKY DOBY LUCEMBURSKÉ
Národní památkový ústav, (11:00 - 13:30)

      11,00 - 11,15    Úvodní slovo
                             Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ

      11,15 - 11,45    Česká Falc a hrady Nových Čech
                             Tomáš Karel, Vilém Knoll, ÚOP NPÚ Loket

      11,45 - 12,15    Hrady v lucemburské éře ve Zlínském kraji
                             Radim Vrla, ÚOP NPÚ Kroměříž

      12,15 - 12,45    Kouzlo středověkých zahrad
                             Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., ÚOP NPÚ Kroměříž

      12,45 - 13,00    Místa pobytu Karla IV. na cestě do Norimberku a Lucemburska
                             Lubomír Zeman, ÚOP NPÚ Loket 

      13,00 - 13,15    Hlavní komunikační trasy do Svaté říše římské
                             Lubomír Zeman, ÚOP NPÚ Loket

      13,15 – 13,30   Diskuze
 

Konference KOSTELY
Římsko-katolické církve/ Česká biskupská konference,
(13:30 - 16:30)

      13:30 - 14:00    Úvodní slovo
                            
Mgr. Vladimír Kelnar, Arcibiskupství pražské

      14:00 - 14:30    Stavební historie Filipova
                             Mgr. Klára Mágrová, Římskokatolická farnost Jiříkov

      14:30 - 15:00    Via sacra – nová stezka po starém kulturním regionu
                             Ing. David Pastva, Magistrát Města Liberec

      15:00 - 15:30    Areál kostela v Horní Polici a jeho obnova
                      
       Th.Lic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, Česká biskupská konference
                             a Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police

      15:30 - 16:00    Pro kostely
                            
Tomáš Buřt, Pro kostely, z.s.

      16:00 - 16:30    Svatojánské muzeum v Nepomuku
                             – obnova kulturní památky a expozice

                             Mgr. Kateřina Dobrovolná,
                             Římskokatolická farnost - arciděkanství Nepomuk                    

Přednášková místnost č. 2,
Průmyslový palác, Pravé křídlo, Galerie

Konference
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
- Ústav památkové péče, (10:00
- 12:00)

     10:00 - 10:30


12:00 - 12:30    Podpora středních a vyšších odborných škol
                       formou zjednodušeného vykazování
                      
Mgr. Martina Jedličková, Mgr. Michal Peterka, Mgr. Viktor Pati,
                       Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

12:30 - 13:00    Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví
                       českomoravského pomezí
                      
Jiří Kmošek, Institut lidového kulturního dědictví,
                       Spolek archaických nadšenců

13:00 - 13:30
                     
Montanregion Krušné hory           

13:30 - 14:00    Nové možnosti využití RTG průzkumu v Muzeu hlavního města Prahy
                     
  Jindřiška Drozenová, Lucie Radoňová, Muzeum hlavního města Prahy

14:00 - 14:30    Introduction to Tibetan Cultural Heritage, Tibetan Buddhism
                       and Tibetan Arts and Handicrafts
                     
  Mr. Dorjee Woeser, Federation of Tibetan Co-operatives in India

Konfrence CECHY A TRADIČNÍ ŘEMESLA
(14:30 - 16:00)                     

16:00 - 16:30    Letní pracovní pobyty dobrovolníků na památkách - Czech National Trust
                     
 Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., Czech National Trust 


Výstavy

Průmyslový palác, Pravé křídlo
Průmyslový palác, Pravé křídlo, Galerie
Průmyslový palác, Foyer

 • Výstava HISTORICKÉ KNIHY ZE SBÍREK MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE
  Knihy zachycující dnes už zmizelé památky Prahy i jiných měst naší republiky
  a dále naše nejstarší knihy o hradech, zámcích a církevních stavbách
  Městská knihovna v Praze, oddělení vzácných tisků
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 115
 • Výstava STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY NA OBNOVU PAMÁTEK 
  - ORIGINÁLNÍ PROJEKTY STUDENTŮ

  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury - Ústav památkové péče
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 169, 197
 • Výstava MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY 2016
  Vítězové soutěže
  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 114
 • Výstava TAJNOSTI DEPOZITÁŘŮ Z MUZEÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
  Ústecký kraj
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 153
 • Výstava STARÁ ŘEMESLA - VINOHRADNICTVÍ
  A PAMÁTKY LIDOVÉ ARCHITEKTURY NA JIŽNÍ MORAVĚ

  Jihomoravský kraj
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 151, 155
 • Výstava SLAVNÉ LÁZNĚ EVROPY
  Nadnárodní sériová nominace 11 evropských lázeňských měst na zápis
  na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 150, 114
 • Výstava LIDOVÉ KULTURNÍ DĚDICTÍ ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ
  Institut lidového kulturního dědictví, Spolek archaických nadšenců
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 186

Zajímavosti, poradenství, workshopy…
Průmyslový palác, Pravé křídlo

 • Poradenské středisko - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Workshop - drony
  DRONPRO
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 206, V 301
 • Poradenské středisko, workshopy - Cech kamnářů ČR
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 128
 • Poradenské středisko, workshopy - Cech malířů a lakýrníků ČR
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 131
 • Poradenské středisko, workshopy - Cech klempířů, pokrývačů a lakýrníků ČR
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 130
 • Poradenské středisko, workshopy - Cech obkladačů ČR
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 129
 • Živé převádění řemesla - foukání tradičních železnobrodských
  skleněných figurek/ Karel Sobotka

  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK
 • Ukázky stavby, ladění a rekonstrukce varhan - živé předvedení varhan
  Bohumil Žloutek

  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK
 • Restaurátorské práce a výstava autorského designu
  Jaroslav Skuhravý - Sklovitráž
  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK
 • Promítání dokumentů o tradičních řemeslech
  Libereckého kraje - Sklářství

  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 191
 • Ukázky atrakcí průmyslu a techniky Euroregionu Nisa
  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 189-193
 • Ateliér Móda minulosti - poradenství o rekonstrukcích dobového odívání
  Po celou dobu veletrhu bude možné na stánku využít poradnu zaměřenou nejen na repliky a rekonstrukce dobového odívání (střihová a materiálová poradna), ale také na dobové účesy a líčení.
  Štěpánka Skalická, Ateliér Móda minulosti
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 119
 • ALLA DANZA – tanec opravdu historický
  Po celou dobu veletrhu bude možné na stánku využít poradnu zaměřenou na studium, rekonstrukce a dobově poučenou interpretaci historických tanců Evropy 15.-19. století, a to včetně možnosti praktických ukázek a názorného školení.
  Irena Navrkalová, ALLA DANZA – tanec opravdu historický
  Průmyslový palác, Pravé křídlo, PK 119

 

Pozn.: Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

 

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/35/1456756952INCH_BANNER_pamatky_1920x1024.jpg0 0
101