logo

PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

5. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití

4. - 5. 11. 2016


 
 

Drobečková navigace:

Památky Doprovodný program


 

Památky

Doprovodný program

Připravujeme pro Vás pro nadcházející 5. ročníky PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA 2016 zajímavý a bohatý doprovodný program - KONFERENCE, SEMINÁŘE, INTERAKTIVNÍ UKÁZKY, WORKSHOPY, VÝSTAVY, budeme Vás včas informovat.

DOPROVODNÉ PROGRAMY 2015:

Čtvrtek 22.10.2015

Křižíkův pavilón E (KPE 115)

11,00 - 12,30       zahájení veletrhu

12,30 -14,00        Možnosti financování kulturního dědictví
                         
Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.
                         
                          Program IROP
                         
Mgr. Kateřina Matýšková, MKČR

                          Přeshraniční spolupráce
                         
PhDr. Martin Dohnal, Ph.D., MMR ČR, OP

                          Crowdfunding - příležitost pro kulturní dědictví
                         
Petr Tomek, lektor crowdfundingu
                         
14,00 -14,30        Obnova rodného domu Jana Husa v Husinci,
                          otevření nové expozice

                          Církev československá husitská

14,30 - 15,00       Jak se tančilo za dob králů
                          - taneční vystoupení ALLA DANZA (dvorská gotika)
                          Irena Navrkalová, ALLA DANZA – tanec opravdu historický

15,00 - 16,00       Osud naší památky nám není lhostejný
                          - Péče o kostel St
ětí sv. Jana Křtitele
                          Občanské sdružení na ochranu památek
                          v Dolních Chabrech a Městská část Praha 8

16,00 - 16,30       Minerální nátěry
                         
Robert Plaskura, Keimfarben, s.r.o.

16,30 - 17,00       Ozvučení kostelů a sálů -
                          mo
žnosti, technika a estetika

                          MgA.Petr Šoltys, OZVUK.NET

17,00 - 17,30      Zámky a investice: jak nezkrachovat
                         a zbohatnout na památce

                         Natallia Makovik, VipCastle.com, s.r.o.

17,30 - 18,00     Oblékáme interiéry
                        Ing. Vladimír Vancl, KOLOVRAT, ČM spol. s r.o.


Křižíkův pavilón B (KPB 215)

Konference "Příklady dobré praxe v oblasti památkové péče"
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (14,00 - 18,00)    

Moderuje: Libor Honzárek, předseda SHSČMS

14,00 - 14,30       Františkánský klášter, příklad dobré praxe obnovy
                          a vyu
žití národní kulturní památky    
                         
PaedDr. Jiří Kulhánek, Město Kadaň

14,30 - 15,00       Prachatice - dvacetiletá obnova historického centra 
                         
Ing. Martin Malý, starosta; Město Prachatice

15,00 - 15,30       Obnova domu Štěpánka Netolického v Třeboni
                          a jeho vyu
žití pro expozici Třeboňského
                          rybn
íkářského dědictví    
                         
Ing. arch. Aleš Valder, Město Třeboň

15,30 - 16,00       Chrudim - Program regenerace MPZ
                         
Ing. Jana Stehlíková, DiS.; Město Chrudim

16,00 - 16,30       Krajinná památková zóna Bečovsko  
                         
Mgr. Tomáš Wizovský, NPÚ - Bečov nad Teplou

16,30 - 17,00       Rekonstrukce katedrály sv. Mikuláše
                          v Českých Bud
ějovicích         
                          Mgr. Jiří Vácha, Biskupství českobudějovické

17,00 - 17,30       Rekonstrukce Svatojánského muzea
                          v Nepomuku    
                         
Bc. et Bc. David Michal Říha,
                          Biskupství českobudějovické

17,30 - 18,00       Diskuze               

 

Pátek 23.10.2015 

Křižíkův pavilón E (KPE 115)

Konference
Arcibiskupství pražské (10,30 -  13,30) 

10,30 - 11,00       úvod      

11,00 - 12,00       Je kostel náš nebo “jejich”? - úvaha nad společným zájmem
                          o sakrální stavby v naší společnosti                 

                          P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.; Biskupství litoměřické

12,00 - 12,30       Nejtěžší a největší zvony v ČR                                                                  
                         
PhDr. František Skopec, Arcibiskupství pražské                                                               

12,30 - 13,00       Ohrožená krása. Neznámé sakrální textilie z církevních sbírek
                          východních Čech a problematika jejich památkové ochrany
                         
PhDr. Martínek, PhD.; Arcibiskupství pražské

13,00 - 13,30      Opomíjené kulturní dědictví litoměřické diecéze a jeho obnova
                        
Ing. Vladimír Buřt, Tomáš Buřt; Biskupství litoměřické

Konference "Architektura synagog v Čechách a na Moravě"
Federace židovských obcí v Praze (13,30 - 14,30)

13,30 - 14,30     Architektura synagog v Čechách a na Moravě
                        PhDr. Arno Pařík, Federace židovských obcí v Praze


14,30 - 15,00    Jak se tančilo za dob králů
                    
   – komentovaná ukázka historických tanců
                       v poučené interpretaci ALLA DANZA

                       Irena Navrkalová, ALLA DANZA – tanec opravdu historický

15,00 - 15,15    Historickým tanečníkem snadno a rychle
                    
   – veřejný workshop historických tanců
                       pod odborným vedením ALLA DANZA

                       Irena Navrkalová, ALLA DANZA – tanec opravdu historický

15,15 - 15,30    Dobová módní přehlídka od spodního prádla až po čepeček
                       – komentovaná ukázka dobového odívání
                      Štěpánka Skalická, Ateliér Móda minulosti

Konference
Asociace majitelů hradů a zámků (15,30 - 17,30)   

Moderuje: Petr Svoboda, viceprezident AMHZ

15,30 - 17,30     Fara Hněvčeves -
                       150. výročí bitvy u Hradce Králové
                        Ivan Tejkl

                         Hrad Houska, zámek Lobeč, zámek Stránov
                         Zuzana Šimonková

                         Zámek Chyše
                         Vladimír Lažanský

                        Zámek Nové Město nad Metují
                        Ondřej Daněk

                        Zámek Skalice-Bohumilice
                        Vladimír Hiršl
                       

17,30 - 18,30     Aktuální památkové kauzy
                       
Matkou měst proti své vůli: Aktuální principy a trendy
                        v pražských památkových kauzách pohledem
                        Klubu Za starou Prahu
                        Mgr. Jakub Bachtík, Klub Za strou Prahu

Křižíkův pavilón B (KPB 215)

Konference "Výukou k porozumění, porozuměním ke kvalifikované péči"
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta architektury - Ústav památkové péče (10,00 - 18,00)

Moderuje: Ing. arch. Tomáš Efler         

10,00 - 10,30     Výuka památkové péče na fakultě architektury ČVUT Praha  
                        Ing. arch. Tomáš Efler         

10,30 - 11,00     Regenerace historických měst v studentských návrzích
                        Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

11,00 - 11,30     Vápenné technologie v památkové péči....
                      
Ing. Dagmar Michoinová

11,30 – 12,00   Obrázky z dob, kdy péče o památky ještě nebyla institucí,
                       ale "jen" potřebou
                       Ing. arch. Milena Hauserová CSc.

12,00 - 13,30   přestávka

13,30 - 14,30    Český Krumlov a Lipnice - dva hrady - dva přístupy
                      
Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

14,30 – 15,00    Panský dům v Týnci nad Labem
                        - dějiny vzestupu a úpadků jednoho domu
                       
Doc. Ing. Michael Rykl PhD.

15,00 – 15,30    Historické kamenné mosty (nejen) na Kolínsku,
                        jejich průzkum a památková ochrana
                        Ing. arch. Jan Pešta

15,30 – 16,00    Tradiční řemesla při obnově venkovských staveb
                        Ing. arch. Tomáš Efler

16,00 – 17,00    Certifikace řemesel při obnově podstávkových domů
                        Pavel Svoboda, Ing. arch. Tomáš Efler

17,00 – 17,30    Diskuze
               

Výstavy

Výstava HISTORICKÉ KNIHY ZE SBÍREK MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE
Knihy zachycující dnes už zmizelé památky Prahy i jiných měst naší republiky
a dále naše nejstarší knihy o hradech, zámcích a církevních stavbách
Městská knihovna v Praze, oddělení vzácných tisků
Křižíkův pavilón B, KPB 225

Výstava Dobrovíz v náruči památkové péče aneb Včera, dnes a „kdyby“
Národní památkový ústav (KPE 133)
Křižíkův pavilón E, KPE 141

Výstava PAMÁTKY S PŘÍBĚHEM
Připravil Středočeský kraj ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze
Křižíkův pavilón B, KPB 213

Výstava BROUMOVSKÉ KOSTELY
Broumovská skupina kostelů objektivem broumovského fotografa Jana Záliše
a Martina Mádla z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR
Omnium
Křižíkův pavilón B, KPB 214

Výstava MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině
Omnium a Asociace Entente Florale CZ
Křižíkovy pavilóny B a E, venkovní plocha

Výstava Lednicko-valtický areál - České dědictví UNESCO
KOTĚROVO CENTRUM ARCHITEKTURY/ FOIBOS Bohemia
Křižíkův pavilón E, KPE 113

Výstava Dvanáct českých divů světa
České dědictví UNESCO, sdružení obcí a měst České republiky,
na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO
Křižíkův pavilón E, KPE 137

Výstava studentských architektonických návrhů
Ústavu památkové péče FA ČVUT Praha

Originální projekty studentů
Křižíkův pavilón B, KPB 205

Výstava Ateliéru Móda minulosti
Oděvní rekonstrukce dámských společenských šatů z 19. století
Štěpánka Skalická, Ateliér Móda minulosti
Křižíkův pavilón B, KPB 226

Výstava Stará řemesla, vinohradnictví
a památky lidové architektury
na jižní Moravě
Jihomoravský kraj
Křižíkův pavilón B, KPB 234

Výstava Plzeň - Evropské hlavní město kultury
Plzeňský kraj
Křižíkův pavilón B, KPB 233

Výstava Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Křižíkův pavilón B, KPB 231

Výstava Necháme to tak?
Zachraňme dominanty o.s.
Křižíkův pavilón E, KPE 144

Výstava Poutní cesta do Hájku
Putovní výstavu zachycuje historii a osud unikátní barokní poutní cesty vybudované v letech 1720 - 1734, která začíná u bývalé Říšské brány v Praze-Břevnově a končí v loretě františkánského kláštera v Hájku u Červeného Újezdu. Cestu původně tvořilo 20 výklenkových kaplí, do dneška se jich zachovalo 11. Připravili Poutní cesta Hájek a Městská část Praha 6.
Poutní cesta Hájek
Křižíkův pavilón B, KPB 226

Zajímavosti, poradenství, workshopy…

Poradenství, návrhy dekorací
Stylové dekorační a potahové látky z vlastní továrny.
KOLOVRAT, ČM spol. s r.o.
Křížíkův pavilón E, KPE 106

Ateliér Móda minulosti - poradenství o rekonstrukcích dobového odívání
Po celou dobu veletrhu bude možné na stánku využít poradnu zaměřenou nejen na repliky a rekonstrukce dobového odívání (střihová a materiálová poradna), ale také na dobové účesy a líčení.
Štěpánka Skalická, Ateliér Móda minulosti
Křižíkův pavilón B, KPB 226

Poradenství TONDACH
TONDACH Česká republika s.r.o.
Křižíkův pavilón B, KPB 274

Poradenství CREATON
- kvalitní střešní krytiny, obklady pro odvětrané fasády a interiérové materiály

Creaton South-East Europe Kft.
Křižíkův pavilón E, KPE 125

Workshop Definitivní řešení vzlínající vlhkosti
Decor Italia - Biodry
Křížíkův pavilón E, KPE 101

Představení knihy „Hroby barbarů - svět živých a mrtvých doby stěhování národů"
Knihu představí dva členové autorského kolektivu Milan Kuchařík (společnost Labrys o. p. s.)
a Miroslava Šmolíková (Muzeum hlavního města Prahy).
Vydalo Muzeum hlavního města Prahy v květnu 2015. Kniha bude k zakoupení na stánku.
Muzeum hlavního města Prahy
Křižíkův pavilón E, KPE 121, představení knihy vždy ve 14:00 hod. po oba dva dny

Prodej odborných i populárně-naučných publikací z vlastní produkce
Národní památkový ústav
Křižíkův pavilón E, KPE 133

ALLA DANZA – tanec opravdu historický
Po celou dobu veletrhu bude možné na stánku využít poradnu zaměřenou na studium, rekonstrukce a dobově poučenou interpretaci historických tanců Evropy 15.-19. století, a to včetně možnosti praktických ukázek a názorného školení.
Irena Navrkalová, ALLA DANZA – tanec opravdu historický
Křižíkův pavilón B, KPB 226

Živé převádění řemesla - foukání tradičních železnobrodských skleněných figurek/
Karel Sobotka
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Křižíkův pavilón B, KPB 249

Ruční malba na skleněné vánoční ozdoby/ Lenka Sobotková
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Křižíkův pavilón B, KPB 250

Předvádění tradiční techniky vyšívání rokajlem/ SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Křižíkův pavilón B, KPB 246

Ukázky stavby, ladění a rekonstrukce varhan - živé předvedení varhan/
Bohumil Žloutek
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Křižíkův pavilón B, KPB 245

Restaurátorské práce a výstava autorského designu/ Jaroslav Skuhravý - Sklovitráž
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Křižíkův pavilón B, KPB 247

Promítání dokumentů o tradičních řemeslech Libereckého kraje - Sklářství
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Křižíkův pavilón B, KPB 248

Ukázky atrakcí průmyslu a techniky Euroregionu Nisa
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Křižíkův pavilón B, KPB 248

 

Pozn.: Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

 

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/35/1456756952INCH_BANNER_pamatky_1920x1024.jpg0 0
101