logo

PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

7. mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití

21. - 24. 2. 2019


 
 

Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla O veletrhu


 

Památky - Muzea - Řemesla

O veletrhu

Navštivte zajímavé veletržní projekty!

Navazujeme na velmi úspěšný jubilejní 5. ročník, který se vyznačoval větší vyhraněností, rozšířením interaktivních ukázek i rozmanitější skladbou vystavovatelů. To vše se setkalo se značným ohlasem návštěvníků, a proto připravujeme i nastávající 6. ročníky veletrhů PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA v obdobném duchu. 

Mezioborové veletrhy představují výjimečnou příležitost pro prezentaci a ukázky záchrany, konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; historie a sbírky muzeí, a oblast památkové péče. Své místo zde má restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat. Nedílnou součástí je také odkaz našich předků a podpora řemesla.

Motto veletrhů: „Dejme minulosti budoucnost!“

Významnou návštěvnickou skupinu tvořit soukromí majitelé památek vč. vlastníků drobných objektů, zástupci církví a neziskových organizací, projektanti, architekti, investoři, správci památkových objektů a souborů, studenti středních a vysokých škol, širší kulturní veřejnost; všichni, jimž leží budoucnost památek u nás na srdci.

Témata, na něž se budou snažit dát odpověď veletrhy PAMÁTKY, MUZEA a ŘEMESLA, ať už veletržními expozicemi nebo doprovodnými programy, jsou velice rozmanitá a mají široký záběr. Teprve detailní nomenklatura veletrhu poskytuje ucelený obraz o jeho skutečně rozsáhlém zaměření, které v tomto oboru doposud nemá na našem území obdoby.

Veletrhům pravidelně poskytuje záštitu: Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Hlavní město Praha; Asociace krajů ČR; Národní památkový ústav; Asociace muzeí a galerií ČR;  Český svaz stavebních inženýrů – ČSSI; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT; Hospodářská komora ČR; Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, primas český; Český národní komitét ICOMOS; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury; Národní technické muzeum v Praze; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR; Federace židovských obcí a Asociace majitelů hradů a zámků.

V čele veletrhů stojí Čestný veletržní výbor, jehož složení je zárukou vysoké odborné úrovně celé akce: PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně člena vlády, Ministerstvo kultury; Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, prezident Českého národního komitétu ICOMOS a vedoucí Ústavu památkové péče, Fakulta architektury ČVUT; Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka, Národní památkový ústav; Mgr. Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče, Magistrát hl. m. Prahy; Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D, ředitel Odboru památkové péče, Ministerstvo kultury ČR; Fr. Benedikt T. Mohelník OP, ThD., provinciál Řádu dominikánů v ČR; Ing. Svatopluk Zídek, pastprezident Českého svazu stavebních inženýrů v Praze; Mgr. Vladimír Kelnar, koordinátor účasti Římskokatolické církve, Česká biskupská konference; ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference; Ing. Vladimír Lažanský, majitel zámku Chyše, Asociace majitelů hradů a zámků; Jana Germenis-Hildprandt, předsedkyně, Asociace majitelů hradů a zámků; Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; Bc. Karel Ksandr, předseda Asociace muzeí a galerií ČR a generální ředitel, Národní technické muzeum; Ing. Aleš Kozák, ředitel, Institut pro památky a kulturu; Pavel Žatečka, generální sekretář, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky; JUDr. Tomáš Kraus, tajemník, Federace židovských obcí.

Připravujeme opět zajímavé doprovodné programy - konference, semináře, workshopy, interaktivní ukázky, výstavy…, o které je u návštěvníků každoročně velký zájem, budeme Vás včas informovat.

Firemní prezentace probíhá v rubrice Novinky vystavovatelů, kde se dozvíte nejnovější aktuality v oboru..., tuto inzerci poskytujeme vystavovatelům zdrama.

Dovolujeme si Vás proto pozvat na další ročník v únoru 2019 na Výstaviště v Praze - Holešovicích.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Otevírací doba:

čtvrtek - sobota  9:30 - 18:00
neděle                  9:30 - 16:00

Vstupné 150,- Kč
Děti do 15 let, ZTP/P včetně 1 osoby doprovodu vstupné zdarma
Studenti s doprovodem vstupné zdarma, doprovod plné vstupné


 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/35/1491465470bannery_INCH_2017_PAM.jpg0 0
101